شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

کسری محمود


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
کسری دارای آثاری است از جمله: "تاریخ نظامی"؛ "جنگ بین‌المللی"؛ "جنگ شیمیائی"؛ "دستور کمک‌‌های …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
کسری دارای آثاری است از جمله: "تاریخ نظامی"؛ "جنگ بین‌المللی"؛ "جنگ شیمیائی"؛ "دستور کمک‌‌های نخستین به مجروحین و بیماران"؛ "نقشهٔ تاریخ جنگ بین‌المللی".