شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

سرزمین علم و دین


سرزمین علم و دین

من میهنم ایران را دوست دارم
این سرزمین علم و دین را دوست دارم
از خاک گرما رود تا آن سوی الوند
از آستارا تا کنار رود الوند
هرگوشه و هرجای آن، کاشانه‌ی ماست
تنب بزرگ و کوچکش‌هم، …

من میهنم ایران را دوست دارم

این سرزمین علم و دین را دوست دارم

از خاک گرما رود تا آن سوی الوند

از آستارا تا کنار رود الوند

هرگوشه و هرجای آن، کاشانه‌ی ماست

تنب بزرگ و کوچکش‌هم، خانه‌ی ماست

من خاک پاک خویشتن را دوست دارم

هم انقلاب و هم وطن را دوست دارم

موسوی گرمارودی