شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۰ اکتبر ــ کارهای اسپیرو آگنیو که هشداری به دمکراسی ها بوده است


۱۸ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۰ اکتبر ــ کارهای اسپیرو آگنیو که هشداری به دمکراسی ها بوده است

اسپرو آگنیو Spiro Agnew(عکس بالا) معاون یونانی تبار ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که متهم به گزارش خلاف واقع درباره درآمدهای خود به اداره مالیات بر درآمد شده بود دهم اکتبر ۱۹۷۳ …

اسپرو آگنیو Spiro Agnew(عکس بالا) معاون یونانی تبار ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که متهم به گزارش خلاف واقع درباره درآمدهای خود به اداره مالیات بر درآمد شده بود دهم اکتبر ۱۹۷۳ (۳۲ سال پیش در این روز) از سمت معاونت ریاست جمهوری کناره گیری کرد تا در دادگاه عادی تحت تعقیب قرار گیرد. آگنیو متهم بود که ۲۵ هزار دلار رشوه گرفته بود ولی این پول را به حساب درآمد خود نگذاشته بود تا مالیاتش را بپردازد!!. در این پرونده موضوع رشوه مطرح نبود، تنها به مسئله ندادن مالیات آن رسیدگی می شد زیرا که مجازات دریافت رشوه کمتر از ندادن مالیات است. موضوع رشوه در پرونده دیگری تحت رسیدگی بود.

آگنیو یک کاسبکار بود که وارد سیاست شده بود، نخست در حزب دمکرات فعالیت می کرد که ناگهان به دمکرات ها پشت کرد و به جمهوری خواهان پیوست تا به پاداش این عمل، نامزد معاونت نیکسون در انتخابات سال ۱۹۶۹ شود. با این انشعاب در دمکراتها، نیکسون برنده انتخابات شد زیرا که گروهی از عوام الناس دمکرات به خاطر آگنیو به او رای داده بودند و ....

در پی جنجال آگنیو که پدرش از یونان به آمریکا مهاجرت کرده بود، سالها دقت می شد که کاسبکارها و بیزینسمن ها و کسانی که هردم به لباسی در می آیند نامزد ریاست جمهوری و معاونت او و حتی سناتوری و فرمانداری ایالت در آمریکا نشوند که به جای منافع ملی، نفع شخصی خود را مقدم بدارند.