جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

نویسنده بزرگ چین در قرن بیستم (در این روز ۲۵ سپتامبر)


نویسنده بزرگ چین در قرن بیستم (در این روز ۲۵ سپتامبر)

«لو هسونLu Xun» نویسنده برگ چین در قرن بیستم ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۱ به دنیا آمد، ۵۵ سال عمر كرد و در سال ۱۹۳۶ درگذشت. كتاب های او به پیروزی انقلاب چین كمك بسیار كرد. او كوشید كه در كتابها و مقالاتش …

«لو هسونLu Xun» نویسنده برگ چین در قرن بیستم ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۱ به دنیا آمد، ۵۵ سال عمر كرد و در سال ۱۹۳۶ درگذشت. كتاب های او به پیروزی انقلاب چین كمك بسیار كرد. او كوشید كه در كتابها و مقالاتش مردم چین را كه در پی تعرض مغول در قرون وسطا و اشغال چین، به صورت انسانهایی شكیبا، قانع و آرامش طلب (توسری خور) درآمده بودند تكان دهد، به حركت در آورد و فرهنگ سكوت و تحمل را از آنان سلب كند. وی «خود فریبی»، انفعال و برخی خصلت های بد از جمله سخن چینی، دو رویی، چاپلوسی، رشوه و ترس را نتیجه تاثیر حكومت مغولها بر چین می دانست. درحقیقت، فكر انقلاب فرهنگی چین از «لو» است. «لو» در طول ۱۳ سال ۲۱ كتاب نوشت از جمله: خاطرات یك دیوانه ، ارزش جنگ افزار، فردا، كونگ یی جی، توفان در فنجان چای، واقعیت های زندگی آن كیو، تاریخچه ادبیات چین، روشنایی سفید، خرگوش و گربه، برضد تجاوز و .... پس از فوت، مقالات او از روزنامه های جمع آوری و در شش مجموعه منتشر شده است. وی در نوشته هایش، قدرت های جهانی را پس از مغولها از عوامل بدبختی چین در قرن نوزدهم یشمار آورده است.