یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

ملانورا نجیب کاشانی


جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه محمدحسین
تخلص: نجیب
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدرش در اصفهان شغل بزازی داشت. او دو سال قبل از تحریر …

جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه محمدحسین
تخلص: نجیب
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدرش در اصفهان شغل بزازی داشت. او دو سال قبل از تحریر "تذکرهٔ نصرآبادی" (تألیف شده در ۱۰۸۳ق) به اصفهان رفت و در محلهٔ خان کاشیان به شغل بزازی مشغول شد ، ولی طبع شاعری وی باعث شد که آن حرفه را کنار بگذارد. به آوردهٔ صاحب تذکرهٔ "روز روشن" وی در زمان شاه سلطان حسین صفوی به دربار راه یافت و مورد احترام قرار گرفت و از طرف او ملقب به ملک‌الشعراء گردید. نجیب در اصفهان درگذشت.اشعاری از وی در تذکره‌ها موجود است. از اوست:

جور فلک کشد دلم ، گر زغمت رها شود

دانه ز برق چون رهد ، طعمهٔ آسیا شود