یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

اورتروگرافی Urethrography


معمولاً اورتروگرافی در مورد مردان با تزریق ماده حاجب غلیظی که بتواند سر تا سر میز راه را بخوبی نشان دهد، به مرحله اجرا در می‌آید. بعد از قرار دادن سوند مخوصصی در داخل مجرای میز …

معمولاً اورتروگرافی در مورد مردان با تزریق ماده حاجب غلیظی که بتواند سر تا سر میز راه را بخوبی نشان دهد، به مرحله اجرا در می‌آید. بعد از قرار دادن سوند مخوصصی در داخل مجرای میز راه، ماده حاجب تزریق می‌گردد. با این روش می‌توان انسداد در اثر تنگی میز راه و بیماری‌های پروستات را مورد بررسی قرار داد.