شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

«فلسفه؟»


«فلسفه؟»

فلسفه آغاز اندیشیدن است
فهم عقلانی هر پرسیدن است
فلسفه نقض همه جهل و جهود
رهگشای خلسه در بود و نبود
فلسفه یعنی تفحص در وجود
از ورای رنگ و جنس و تار و پود
گرز جنس و کم و کیف آید سوال
از …

فلسفه آغاز اندیشیدن است

فهم عقلانی هر پرسیدن است

فلسفه نقض همه جهل و جهود

رهگشای خلسه در بود و نبود

فلسفه یعنی تفحص در وجود

از ورای رنگ و جنس و تار و پود

گرز جنس و کم و کیف آید سوال

از علوم تجربی باشد مقال

هر سؤالی که زهستی رخ نمود

پس کتاب فلسفه باید گشود

از امور فلسفه «علیت » است

وحدت است و کثرت و ماهیت است

هم ثبات و هم تغیر لاجرم

اینکه حادث بود هستی یا قدم

چون که هر چیزی زهستی زاده شد

فهم هستی اولویت داده شد

کاش « غیبی » را بضاعت بیش بود

فهم هستی از ضمیر خویش بود

آدرس وبلاگ فاطمه غیبی

www.biria.blogfa.com

شعر از : فاطمه غیبی عبدالملکی – دبیر فلسفه و منطق شهرستان بهشهر