جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

غیر ممکن، محال است


غیر ممکن، محال است
غیر ممکن وجود ندارد؛ چرا برخی از افراد در کارهایشان ناموفق اند عدم موفقیت آنها به دو دلیل عمده است
▪ اولا؛ در پاسخ به مسوولیت ها و فرصت های پیش آمده، از خود مقاومت و شکیبایی نشان نداده و در اجرای کارها سهل انگاری کرده اند.
▪ ثانیا؛ راه و روش انتخابی آنها نادرست بوده است.
به عبارت دیگر به جای سنجیدن همه جانبه و دقیق کار و ایجاد امکانات لازم برای انجام آن بلافاصله وارد عمل شده اند.باید بدانید که تصمیم گیری برای شروع کار به خودی خود گامی مثبت است، ولی اگر بدون مطالعه قبلی و مشورت اقدام کنیم، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.کار بی مطالعه شاید در آغاز به هر نحوی پیش رود، اما زمانی فرا می رسد که ما با بن بست مواجه می شویم و از آنجا که پیشاپیش چاره ای نیندیشیده ایم، دلسرد و نومید می شویم و اصل هدف را محکوم می کنیم و در نهایت آن را به فراموشی می سپاریم.«من به هر کاری دست زدم در آن موفق شدم، زیرا به دست آوردن موفقیت را اراده کرده بودم. من هرگز در کاری درنگ نکرده ام و این عمل باعث شد که همیشه پیروز شوم».
کار بزرگ؛ «اگر کار را به بخش های کوچک تقسیم کنید و جزء جزء انجامش دهید، به نظر بزرگ و دشوار نمی آید».
بهترین شیوه انجام کار بزرگ و ظاهرا غیرممکن، تقسیم آن به کارهای کوچک است. پرداختن به یکایک این کارهای کوچک و انجام آنها در نهایت ما را به انجام کار بزرگ قادر می سازد. یقین داشته باشید که پیمودن گام به گام مسیر هدف، سختی ها را بر شما هموار خواهد ساخت. به یاد داشته باشیم فتح قله اورست، از گام های ۳۰سانتیمتری آغاز شد. تمرکز تمام نیرو در یک نقطه ؛شما که مصمم شده اید هدفی را در مدتی محدود دنبال کنید، باید سختکوش باشید. همه نیروی تان را در یک نقطه متمرکز سازید، ولی سخت کوشی به معنای آن نیست که دیوانه وار به دنبال هدفی باشید، بلکه باید سعی کنید با نظم و سازماندهی بر ارزش کار خویش بیفزایید.
منبع : سایت لینکستان