یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

آیا قسم یاد کردن به مقام ائمه و بزرگان شرک است؟


آیا قسم یاد کردن به مقام ائمه و بزرگان شرک است؟
وهابیت معتقد است که دو نوع قسم زیر حرام و شرک است.
۱) سوگند دادن خدا به مقام اولیاء
۲) قسم یاد کردن به غیر خدا
قسم دادن خداوند به مقام اولیا نمی تواند شرک باشد. زیرا ملاک و مقیاس شرکت آن است که انسان موجودی دیگر را در عبادت با خدا شریک بگرداند. اما آیا قسم دادن خداوند بر مقام اولیاء و انسان های صالح شریک قراردادن آن ها در امر مربوط به خداست. و دیگر اینکه مصادیق سوگند به غیر خدا در قرآن به وفور یافت می شود. در قرآن حتی قسم به جان پیغمبر هم دیده می شود.
«لَعمرُکَ اِنّهم لَفی سَکرتِهِم یَعمَهون» سوره‌ی حجر آیه‌ی ۷۲

منبع: آیین وهابیت؛جعفر سبحانی
منبع : شبکه رشد