دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران: چارچوبی برای گزینش مکان استقرار بورس در مناطق آزاد


بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران: چارچوبی برای گزینش مکان استقرار بورس در مناطق آزاد
شکل گیری مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در ایران با هدف فراهم آوردن بسترهای لازم برای ارتقای درجه پیوندیابی با بازارهای جهانی٬ و افزایش میزان صادرات کالاها و خدمات از طریق حذف یا کاهش محدودیتهای متعارف موجود در سرزمین اصلی ٬ و ایجاد مزیت نسبی برای فعالیت اقتصادی در آن مناطق بوده است که به طور معمول با تجهیز سرمایه های خارجی و بهره گیری از مدیریت و دانش فنی سطح بالا به تسریع رشد و توسعه اقتصادی آن مناطق انجامیده است. اندیشه ایجاد مناطق آزاد در ایران و از اوان دهه ١٣٣٠ نیز از این چارچوب فراگیر خارج نبوده است. با وجود این ٬ سنجش عملکرد مناطق مزبور تاکنون مؤید دستاوردی چشمگیر و کارنامه ای موفق در این باره نبوده؛ تا به آنجا که حاصل تلاش شش سال اخیر مناطق آزاد ایران در جهت جذب سرمایه های خارجی به چیزی بیش از ٣٧٠ میلیون دلار نینجامیده است.
منبع : مديريت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامي