جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۱۲ آذر


 ۱۲ آذر
● متولدین فروردین (بره):
آبی را که رفته است را دوباره نمی توان به جوی برگرداند باید گذشته را فراموش کرده و به آینده بیاندیشی از گذشته باید پند گرفت تا وقتی در آینده فرصتهای تازه ای دست می دهد آنرا ارزان از دست نداد.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
در کاری که به تو مربوط نمی شود یا از آن اطلاع کافی نداری دخالت نکن همچنانکه دیگران را هر کدام برای کاری ساخته اندد تو هم وظیفه و مسئولیت خاص خود را داری و باید آنها را به بهترین شکل به انجام برسانی.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
مهمترین ویژگی تو باید احساس مسئولیت در قبال زیر دستان باشد یک مدیر خوب زمانی موفق خواهد بود که بتواند با درک درست و عمیق مجموعه اش را به درستی هدایت کند.
● متولدین تیر (خرچنگ):
سعی می کنی او را راهنمایی کنی و نقاط قوت و ضعف کارهایش را به او نشان دهی او دوست دارد هر چیزی را خودش تجربه کند حتی اگر در این راه سرش به سن بخورد.
● متولدین مرداد (شیر):
وقتی یکبار این راه یا این کار را امتحان کرده و نتایج آنرا دیدی دیگر آزمودن دوباره و چند باره آن خطاست بجای از این شاخه به آن شاخه پریدن باید در یک کار ثبات داشت تا موفق شد.
● متولدین شهریور (سنبله):
حسرت خوردن بر روزگار دیگران سودی ندارد و ضمنا تو را نسبت به توانمندی ها و استعدادهای خود بی ایمان می کند باید به خود باور داشته باشی تا بتوانی به موفقیتهای بزرگی دست یابی.
● متولدین مهر (ترازو):
بزودی خبر خوشحال کننده ای می رسد که تو را از این سرگردانی نجات خواهد داد حق با توست سرگردانی و حیرت آدمی را از نان خوردن می اندازد باید هر چه زودتر به این سرگردانی پایان داد.
● متولدین آبان (عقرب):
غمهای خود را برای خود نگهدار تا وقتی به نزد دیگران بخصوص دوستان می روی شادی هایت را به ارمغان برده باشی وقتی شادی ها را تقسیم کنید دنیایی از عشق و دوستی پدید می آید.
● متولدین آذر (کمان):
حرف درست را باید با روش و شیوه ای مناسب انتقال داد تا نتیجه مطلوب بدست آید اگر حرفی درست را در قالبی ناشایست ارائه دهی چه بسا که اصل آن هم پایمال شود و سوء تفاهم بوجود آورد.
● متولدین دی (بز):
اگر می خواهی چرخهای این زندگی با همه قدرت و خشونتش تو را له نکند باید از هیچ کوششی دریغ نکنی باید از کوچک ترین فرصتها استفاده کرد و خود را به جایگاهی بهتر و بالاتر رساند.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
بیهوده دقت خود را صرف حرفها و صحبتهایی می کنی که هیچ سرانجامی ندارد همیشه وقت برای تفریح و سرگرمی هست اما برای پیشرفت و ترقی است که فرصتهای کمی باقی می ماند.
● متولدین اسفند (ماهی):
روزهای بهتری در راه است که هرگز تصورش را هم نمی کردی بزودی خواهی فهمید که پیروزی تو قطعی است.
منبع : ایران مانیا