یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

چرا آمریکا کودکان عراق را می کشد؟!!


چرا آمریکا کودکان عراق را می کشد؟!!
خواننده گرامی، تصور كن كه تو شاهد ماجرایی هستی كه در آن یك كودك پنج ساله به قتل می رسد. در آن صورت چه كار خواهی كرد؟! پیش از آن كه پاسخ دهی باید بگویم كه امریكا در مدتی كمتر از دو سال ۱۲۲ هزار كودك عراقی را به قتل رسانده است.
این حقیقت، لطمه بسیار بزرگی بر انسانیت محسوب می شود زیرا بشریت در آغاز قرن بیست و یكم در دام تمایل وحشیانه امریكا برای سلطه و انتقام گیری گرفتار آمده است.
هنگامی كه به گزارش سازمان امریكایی «كودكان را نجات دهید» گوش فرا دادم احساس كردم كه باید از پدر و مادرم حضرت آدم و حوا عذرخواهی كنم. احساس كردم كه باید به آن ها بگویم: ای پدر و ای مادر، من در ریخته شدن خون فرزندانتان در عراق دخالتی ندارم.
اندكی با خود فكر كردم و گفتم چرا باید عذرخواهی كنم؟ آیا كسانی كه در عراق كودكان را می كشند واقعا فرزندان حضرت آدم و حوا هستند؟!! اگر این ها فرزندان آن ها بودند هرگز چنین كاری نمی كردند.
آن ها به نظریه تكامل داروین اعتقاد دارند. داروین می گوید: «انسان از نسل میمون است. بی شك سربازانی كه فرزندان عراق را می كشند به نظریه داروین اعتقاد كامل دارند زیرا فرزندان آدم و حوا هرگز چنین كاری نمی كنند.كار ایالات متحده امریكا كه ابتدا كودكان را از كلیه حقوق انسانی محروم می سازد و سپس آن ها را می كشد چگونه قابل تغییر است؟!!
● محاصره دیوانه وار
آمار یاد شده در مورد كودكان كشته شده عراقی فقط مربوط به دو سال گذشته است و آمار واقعی كودكان عراقی از سال ۱۹۹۰ كه محاصره دیوانه وار علیه این كشور اعمال شد، بالغ بر یك میلیون كودك است.
آمار یك میلیون كودك مربوط به پیش از تجاوز به عراق است. محاصره جنون آمیزی كه سنگدلان علیه ملت عراق تحمیل كردند، كودكان بیمار عراق را از دارو و غذا محروم ساخت. آیا یك انسان می تواند گرسنگی كودك خود را تحمل كند و آیا یك انسان می تواند درد دختر خود را در حالی كه گریه می كند و درد می كشد بدون این كه بتواند از درد و ناراحتی او بكاهد، تحمل كند.
آیا كسی كه این محاصره را تحمیل كرده به دردهای كودكان فكر كرده است؟ آیا از نتایج آن محاصره اطلاع یافته؟ آیا می داند كه یك میلیون كودك عراقی از بین رفته اند؟ آیا امریكا بدین وسیله میل خود به انتقام را راضی ساخته است؟ امریكا به عراق حمله كرد و صدام و نظامش را ساقط كرد و نتیجه بعدی كشته شدن ۱۲۲ هزار كودك طی دو سال بود چرا؟!! به خاطر یك جرعه آب!
در گزارش سازمان «كودكان را نجات دهید» چنین آمده: «كودكان عراق به دلیل نبود خدمات پزشكی و از هم پاشیدگی وضعیت معیشتی و استفاده از آب های آلوده، می میرند.»
با وجود اشغالگران امریكایی، مردم كشور عراق با وجود دجله و فرات به یك جرعه آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند و این در حالی است كه اشغالگران وحشی مرتبا از بازسازی سخن می گویند.
هنگامی كه كودكان عراق به آب آشامیدنی و دارو و غذا دسترسی نداشته باشند بازسازی به چه كار آید؟ زمانی كه تحت عنوان بازسازی، شركت های امریكایی میلیاردها دلار ثروت نفتی را به یغما می برند و در مقابل كودكان عراقی از گرسنگی جان می سپارند و كودك عراقی در بیمارستان ها به تخت دسترسی ندارد، بازسازی به چه كار می آید؟!!
زمانی كه صدها هزار كودك عراقی با عملیات نابودسازی مواجه می شوند، اكاذیب اشغالگران امریكایی برملا می شوند. آن ها همه روزه كودكان را به قتل می رسانند ولی به دروغ اعلام می كنند كه هرگز چنین كاری نمی كنند.
واقعیت در این است كه آن ها به غارت ثروت های مردم عراق و انتقام گیری از مردمش به خاطر جنایتی كه مرتكب نشده اند، مشغولند.
كودكان عراق آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن نمی یابند و هزارهزار نفری كشته می شوند. در حالی می بینی زنده ها حتی یك لبخند برلب ندارند. امریكا، لبخند و امید و آرزو و كودكی و دفتر و نیمكت كودكان را به آتش كشیده است.
● تلخی یتیمی
صدها هزار كودك عراقی تلخكامی یتیمی را می چشند زیرا نیروهای امریكایی در تجاوز به كشورشان پدر و مادر آن ها را به قتل رسانده اند. كودك یتیم تلخكامی یتیمی را می شناسد. آیا می دانی كه یك نسل از كودكان یتیم، تلخكامی یتیمی و سختی محرومیت را با گوشت و پوست خود لمس می كنند؟ اگر روزی یكی از این یتیمان علیه امریكا بشورد، آیا او را می توان سرزنش كرد؟ آیا می توان به او گفت كه یك تروریست است؟!
یا این كه او قربانی تروریسمی شده كه او را یتیم كرده و او را از غذا و آب و مهربانی پدر و مادر و از مدرسه و وطن محروم ساخته است. ای سروران، ا مریكا طبق گفته یك سازمان امریكایی طی دو سال ۱۲۲ هزار كودك را به قتل رسانده است آیا كشتن كودكان و گرسنگی دادن آن ها تروریسم نیست؟ آیا سربازی كه ناجوانمردانه به سوی كودكان شلیك می كند تروریست نیست؟ آیا كسی كه آب ها را آلوده می كند و در آن انواع سموم را وارد می كند، تروریست نیست؟!
● آن ها مرفه بودند
ای سروران، كودكان عراق در حالتی از رفاه و ثروتمندی به سر می بردند. كودكان عراق اكنون از گرسنگی می میرند در حالی كه در خانه های زیبایی به سرمی بردند و به آینده امیدوار بودند ولی محاصره جانكاه غربی ها و اشغالگری امریكا به سال های رفاه و عزت آن ها پایان داد، ثروتمندان عراق به فقرا تبدیل شده اند كه حتی نمی توانند گرسنگی و درد كودكان خود را مرتفع سازند.
ای كاش كه فقط محرومیت باشد ولی كودكان عراقی به دلیل دیدن اجساد در خیابان ها و تهاجم به خانه ها توسط اشغالگران در حالت روانی بسیار بدی به سر می برند. آیا نباید بر ثروتی كه نابود شد و یا بر عزتی كه پایمال شد و زمان خوبی كه از دست رفت و به جای آن به دست آوردن تكه نانی سعادت محسوب می شود، گریه كرد!!
آیا تا به حال فكر كرده ایم كه اگر به جای كودكان عراقی، كودكان ما دچار این حالت ها می شدند چه كار باید می كردیم؟! آیا كسی فكر می كرد كه كودكان عراق با چنین بدبختی هایی روبه رو شوند و به جای دیدن مهربانی های پدر و مادر خشونت و قساوت اشغالگران را شاهد باشند.
هیچ كشور عربی به دور از طمع ورزی های امریكا نمی تواند در امان باقی بماند. نكته مهم این است كه عراقی كه كودكانش كشته می شوند به مقاومت برخاسته و مقاومت آن ها مكر اشغالگر را شكسته است.
ای سروران، بدانید در مقابل خون كودكان عراقی كه در بغداد، انبار یعقوبه و... بر زمین ریخته می شود، همه ما مسوول هستیم. درست است كه امریكایی ها بصیرت خود را از دست داده و به انتقام گیری از ملت عراق مشغولند ولی با همدلی و هم فكری می توانیم آن ها را از عراق بیرون برانیم.
آیا كسی می تواند بپذیرد كه فقط به دلیل ستم غربی ها و كینه توزی امریكایی ها طی دو سال ۱۲۲ هزار كودك عراقی كشته شو د؟!
فردا، نیروهای امریكایی با ننگ و عار از عراق خارج خواهند شد و بغداد بار دیگر مركز علم و پیشرفت و تمدن خواهد شد و شما ای كودكان عراقی به زودی با باران آزادی روبه رو خواهید شد و آب گوارا خواهید نوشید.
منبع: الشرق چاپ قطر
نویسنده: سلیمان صالح
سید محسن ساری
منبع : روزنامه جوان