پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

بهارک امید فرد


بهارک امید فرد
▪ متولد ۱۳۵۵ تهران
▪ لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر تهران
▪ نمایشگاه های انفرادی:
ـ نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران ۱۳۸۵
ـ نمایشگاه نقاشی نگارخانه Werkstatts آلمان ۱۳۸۵
ـ نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران ۱۳۸۳
ـ نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران ۱۳۸۲
ـ نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران ۱۳۸۰
▪ نمایشگاه های گروهی:
ـ نمایشگاه نقاشی خانه هنرمندان تهران ۱۳۸۳
ـ ششمین بیینال نقاشی تهران ۱۳۸۳
ـ نمایشگاه نقاشی گالری Middle East Arts دبی ۱۳۸۳
ـ چهارمین بیینال تصویرسازی ۱۳۷۸
▪ مصاحبه هنری با Kulturdienst- آلمان ۱۳۸۴
منبع : گالری نقاشی الهه