جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم عبدالرحمان‌بن محمدبن احمدبن فوران فُورانی مروزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۳۸۸ -۴۶۳ - ۴۶۱) قمری
محل تولد: مرو
شهرت علمی و فرهنگی: محدث ، فقیه شافعی ، اصولی و مصنِّف
وی در فقه شاگرد ابوبکر قفال شاشی بود و از او و از علی‌بن عبدالله تیسفونی حدیث شنید. عبدالرحمان‌بن عمر مروزی و عبدالمنعم‌بن ابی‌القاسم قشیری و زاهربن طاهر و محئی‌السنه بغوی و دیگران از وی حدیث شنیدند. او پیشوای فقهای مرو و شیخ شافعیان بود. وی استاد ابو سعد - ابو سعید متولی صاحب "التتمهٔ" (یعنی تتمه کتاب - الابانهٔ - که شرح گونه‌ای است بر کتاب استاد خود) بود. امام‌الحرمین جوینی در کتاب "النهایهٔ" خویش در باب اذان جمله‌ای در تخفیف فورانی گفته که تمامی علماء این مطلب را بر امام‌الحرمین عیب گرفته‌اند ، زیرا که فورانی از ستون‌های مذهب به‌شمار می‌آمده اس. او در مرو درگذشت. فورانی دارای مصنفات بزرگ و بسیاری در اصول و خلاف و جدل و ملل و نحل می‌باشد. از آثار وی: "الابانهٔ" ، در فقه شافعی؛ "العمدهٔ" ، در فقه؛ "اسرارالفقه"؛ "کتاب‌العمل؛ شرح "الفروع" ابن حداد ، در مذهب شافعی.
منبع : مطالب ارسالی