جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

شورش تیمسترها


شورش تیمسترها
فارل دابز،ترجمه مسعود صابری، نشر طلایه پرستو،۳۱۰، صفحه
گروه اندیشه- این كتاب روایت گوشه ای از تحولات بزرگی است كه در دوران آغاز بحران عظیم اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و قبل از بروز جنگ جهانی دوم در اعماق جامعه آمریكا و در نیروی كار به وجود آمد. فارل دابز، نویسنده كتاب، خود به طور روزمره در جریان وقایع شركت قرار داشت و در اینجا جزئیات آن را به طور مستند بیان می كند.
این كتاب روایت اعتصابات وتلاش برای سازماندهی یك اتحادیه است. تلاش مردان و زنان شعبه ۵۴۷ تیمسترها (رانندگان و كارگران صنعت كامیون رانی) كه راه را برای خیزش قاره ای كنگره سازمان های صنعتی ( سی آی او)، به عنوان یك جنبش اجتماعی رزمنده، همواركرد. آنان از طریق اعتصاباتی كه سخت برای آن جنگیدند،مینیا پولیس را به یك شهر اتحادیه ای تبدیل كردند.
منبع : روزنامه همشهری