شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

۳۱ژانویه ۲۰۰۵ ـ وبلاگها دارند جانشین خبرگزاریها و رقیبی سرسخت برای رسانه ها می شوند


در پایان ژانویه ۲۰۰۵ روشن شد که وبلاگها که محذورات و محدودیت های نشریات چاپی را ندارند بزرگترین منبع عکس، خبر و نظر دست اول برای نشریات و رادیو تلویزیونها شده اند زیرا که کار بیشتر آنها اختصاصی است. عکسهایی را که آنها منتشر می کنند منحصر به فرد است زیرا که خود شاهد عینی بوده و یا در اختیار داشته اند. واضح است که عکاس خبرگزاری و رسانه ها نمی تواند در همه جا حضور داشته باشد. منبع بیشتر عکسهای رویدادهای عراق همین وب سایت ها هستند. وبلاگها اگر به همین صورت پیش بروند دکان خبرگزاری های بزرگ را تخته خواهند کرد. اخیرا سرچ انجین ها توجه تازه ای به وبلاگها کرده اند تا مطالبشان را به صورت رفرنس کامل درآورند و دستبابی به آنها را بر حسب موضوع آسانتر سازند. به عبارت دیگر، لزومی نداشته باشد که جستجوگر آدرس همه وبلاگها را برای خواندن مطلب مورد نظر بداند. موسساتی نیز در شرف پیدایش و یا در حال تکامل هستند که در صورت تقاضا و پرداخت هزینه، موضوع مورد نظر را از همه وبلاگها استخراج و به ای میل متقاضی ارسال می دارند و زحمت او را کم می کنند. در تعریف؛ به وبلاگ روزنامه نگاران، وب سایت ژورنالیستیک گویند.
در مطالب نشریات چاپی خواست مردم (خریداران آنها) ملحوظ است و مطابق آن تهیه و تنظیم می شوند، مگر این که نشریه منبع درآمد دیگری ( دولت، احزاب، سیاستمداران، اصحاب منافع و کمپانی ها و ...) داشته باشد. مطالب وبلاگها خواست ، سلیقه و نظر ناشران آنهاست زیرا که هزینه چندانی ندارند و اگر پر بیننده باشند جلب آگهی هم می کنند. میزان بینندگان هر وبلاگ به طریقه الکترونیک به دست می آید و این طریقه حتی نشانی بیننده و میزان وقتی را که صرف مطالعه و نیز گرفتن پرینت از آن کرده است نشان می دهد.
منبع : به‌سوی نور