یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

تماشاچی سینما


تماشاچی سینما
حتما می دانید سینما یک محل عمومی است. می دانید وقتی وارد یک محل عمومی مثل سینما می شوید چطور رفتار کنید تا یک تماشاچی خوب باشید. خب بد نیست این چیزها را یاد بگیرید.
وقتی می خواهید وارد سالن سینما شوید، بهتر است قبل از آن حتما یک سری به دست شویی بزنید تا مجبور نشوید وسط فیلم هی بلند شوید و از جلوی بقیه رد شوید. اگر قرار باشد هر پنج دقیقه بلند شوید و هی بیرون بروید، دیگران نمی توانند فیلم را خوب ببینند تازه ممکن است توی تاریکی پای تان به پای یک نفر گیر کند و زمین بخورید.
دوم این که سر وصدا نکنید. بعضی ها سالن سینما را با پارک اشتباه می گیرند و همین که فیلم شروع می شود، شروع می کنند به حرف زدن و درددل کردن با دوست شان. البته جیغ کشیدن و داد زدن هم توی سالن سینما خوب نیست. هر چقدر هم هیجان زده شده اید، سعی کنید خودتان را کنترل کنید.
ممکن است وقتی دارید فیلم را می بینید گرسنه شوید و دوست داشته باشید چیزی بخورید. این کار را بی سر وصدا انجام دهید و مثل موش ها خش خش نکنید. بعد هم یادتان باشد آشغال ها و پوست خوراکی ها را زیر صندلی نیندازید. چون کارگرهای بیچاره مجبور می شوند سالن سینمای به آن بزرگی را روزی چند بار جارو کنند. تازه اگر این کار را نکنند مجبور می شوید تا آخر فیلم بوی بد زباله هایی را که زیر صندلی ها ریخته شده تحمل کنید. اگر تلفن همراه توی جیب تان هست، حتما آن را خاموش کنید چون درست نیست تماشاچی ها وسط فیلم، آهنگ های جورواجور بشنوند. خب فکر می کنم با رعایت کردن این چیزها می توانید یک تماشاچی خوب باشید. حالا بهتر است فیلم تان را ببینید.
منبع : روزنامه خراسان