پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ذاتی یزدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از بزرگان و شاعران خوش قریحه یزد بود. وی در فنون قافیه و عروض مهارت داشته است.
منبع : مطالب ارسالی