چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

عوامل شبه زنده در اینترنت: مطالعه موردی بین فرهنگی


عوامل شبه زنده در اینترنت: مطالعه موردی بین فرهنگی
فضای شبکه در تعریف ما فضای مجازی است متشکل از کاراکترهایی که کاربرها آنها را توسط اینترنت پدید می‌آورند و به‌طور متناوب مشاهده و تحت تعلیم قرار می‌گیرند. از نظر ما این کاراکترهای تعریف شده هم تجسم‌اند و هم عامل: تجسم از این حیث که آنها با الگوهای کاربر منطبق‌اند، و عامل از این جهت که هر تجسم، پس از آنکه شکل گرفت، در فضای نت مستقل عمل می‌کند.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی