چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

ابوبکر محمد لفتوانی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابی نصر شجاع بن احمد بن علی
تولد و وفات: (۴۶۷ -۵۳۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث
نسبت وی به لفتوان از قرای اصفهان می‌رسد. از ابوعمرو عبدالوهاب بن منده عبدی و ابوالحسن سهل بن عبدالله غازی و ابوبکر این ماجه ابهری و ابوسعود سلیمان بن ابراهیم ثقفی و ابومنصور محمد بن احمد بن شکرویه قاضی و محمود موسج و ابوالخیر بن رَرا و رزق‌الله نعیمی و ابوحسین احمد بن عبدالرحمان ذکوانی و ابوالفوارس طراد بن محمد زینبی و ابن البطر و دیگران حدیث شنید. ابوموسی مدینی و ابن عساکر و ابوسعد سمعانی و فرزندش ، عبیدالله بن محمد سمعانی ، و ابوالفتح عبدالوهای صابونی و فرزندش ، عبدالخالق و ابوالمعمر انصاری و ابوالفضل بن ناصر و دیگران حدیث شنیدند. سمعانی اورا نیک و سیرت ، عابد و نیکوکار و عارف به حدیث معرفی می‌کند. او کتاب‌هائی در حدیث تصنیف کرد. در "الکامل" سال ولادت وی ۴۹۶ق ذکر شده است.
منبع : مطالب ارسالی