دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


شماره‌ تلفن‌های ضروری استان آذربایجان شرقی ، استان آذربایجان شرقی


ادارات و ارگان‌ها
فرودگاه تبریز : ‌22504
اطلاعات هما تبریز : 79079
فروش هما تبریز : 35501
فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر : 4733
فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز : 806071
فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه : 25449
اماكن اهر : ‌2215
اماكن تبریز :‌ 800771
اماكن مراغه : 22260

هتل‌های استان
هتل تبریز : 9-341082
اردوگاه ائل گلی : 306233
هتل دریا : 9-449501
هتل گسترش : 4-245021
هتل سینا : 56453
هتل دریا : 5951
هتل آسیا : 3-59051
هتل سولماز : 3711
هتل مرمر : 306680
هتل قدس : ‌68098
هتل پارك : 58801
هتل ارك : 57583
هتل ایران : 449515
هتل مروارید :‌ 56398

رستوران‌های تبریز
بردباری : 68534
افتخاری : 66544
حاج علی : 307007
ممتاز :‌ 57187
مهتاب : 50131
لوناپارك : 309912

دفاتر هواپیمایی استان
آتور پاتكان : 59662
ارس تور : 308469
آذرتور : 59270
جهان سیر : 56000
آذر پرواز : 2-59031

اماكن تاریخی و دیدنی
پارك ائل گولی : 301330
بلوار استاد شهریار : 2-318341

مراكز درمانی تبریز
بیمارستان آذر : 3-57851
بیمارستان اسدآبادی : 6-807263
بیمارستان امام خمینی : 9-347054
بیمارستان طالقانی : 3-442071
بیمارستان 29 بهمن : 307000 تا 308000
بیمارستان رازی : 9-305336
بیمارستان خیریه : 5-63563
بیمارستان تبریز : 817309