شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

آئینه دل


آئینه دل
خدایا!
مثل همیشه غفلت غافلگیرم كرده و هوس در شتابی گناه آلوده از ایمان سبقت گرفته است، آنچنان كه حال و هوای دلم را تیره و غلیظ كرده، تو گویی ساعت صبح هرگز ضربه ای ننواخته است.
الهی!
هوس بی اعتنا به جایگاه و منزلتم مرا تا پای دیوار رسوایی كشانده و گوش و چشمم را بر نغمه چلچله ها و نیایش آفتابگردان ها بسته است.
خدای من!
از میان حصار مه و دل مرگی چشمانم نگران دارالشفای امید به درگاهت است.
بارالها!
مرا در خانه امیدواری به رحمانیتت جای ده و یاریم كن تا با روشنایی و نشاط ایمان، تیرگی گناه را از دل بزدایم.
منبع : روزنامه ایران