دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


بیناب - شماره ۱۱، شهریور ۱۳۸۶


▪ سخن سردبیر: ص ۴
▪ یادداشت ویژه: ص ۶
▪ انقلاب و هنر اسلامی/گفت‌وگوی بیناب با دکتر آیت حبیب‌ا.. آیت‌اللهی: ص ۳۶
▪ نور و رنگ در فلسفه و هنر ایرانی ـ اسلامی/دکتر حسین بلخاری: ص ۴۶
▪ هنر دینی یک سئوال و دغدغه‌های ناپیدا/دکتر مرتضی گودرزی (دیباج): ص ۶۶
▪ مروری کوتاه بر هنر در جهان اسلامی/فرد کلاینر. کریستین مامیا؛ ترجمه: حمیدرضا قربانی: ص ۸۰
▪ غرب و تاریخ هنر اسلامی/دکتر محمد خزائی: ص ۱۰۶
▪ شمایل پیامبر (ص) در نگارگری اسلامی/دکتر مهناز شایسته‌فر: ص ۱۱۴
▪ اصول نظری هنر اسلامی/دکتر علیرضا نوروزی‌طلب: ص ۱۳۲
▪ میراث متأخیر هنر اسلامی/شیلا بلر.جاناتان بلوم؛ ترجمه: حمیدرضا قربانی: ص ۱۴۸
▪ تذکر امر قدسی و صورت‌های خیالی (نکاتی پیرامون هنر دینی و اسلامی)/دکتر محمد مددپور: ص ۱۶۸
▪ گزیدهٔ کتاب‌شناسی توصیفی فقه‌اسلامی و هنر/گردآوری: محمد ناصری: ص ۱۷۴
▪ خرد برتر در شاهنامهٔ فردوسی/یوسف‌علی میرشکاک: ص ۲۱۲
▪ تکثرگرائی و هنرهای سنتی در ایران/ناصر ناصری: ص ۲۲۲
▪ موزه‌ها و ساختار اجتماعی فرهنگ والا/جرمی تنر؛ ترجمه: ثریا قاسمی: ص ۲۳۲
▪ دگرگونگی معنای هنر در ادوار تاریخ/مسعود گلستان حبیبی: ص ۲۴۴
بیناب
صاحب امتیاز: حوزه هنری
مدیر مسئول: حسن بنیانیان
سردبیر: مرتضی گودرزی (دیباج)
نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت، پلاک ۲۳، طبقهٔ پنجم
تلفن: ۶۴۰۳۵۹۹-۶۴۰۴۶۶۳ (۰۲۱)
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)