شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

امانی خراسانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۴۷۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شعراء دربار سلاجقه بود و در خراسان می‌زیست. از احوال او اطلاع دقیقی در دست نیست به غیر از آن که داستان "یوسف و زلیخا" را به‌نام شمس‌الدوله طغان شاه بن ارسلان به پاس رهائی از زندان او سرود. این منطومه ار به خطا به فردوسی نسبت داده و چندین‌بار چاپ کرده‌اند. در این منظومه گفته شده که پیش از آن اشعار دیگری نیز سروده اما چیزی از آن نمانده است. "یوسف و زلیخا" را پس از سال ۴۷۶ق به پایان رسانده است.
منبع : مطالب ارسالی