یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


کلاس انشای موثر: اهداف و استانداردهای آموزش


کلاس انشای موثر: اهداف و استانداردهای آموزش
نویسنده : فرشیدنیک، مینا
شماره کنگره : ۸ك۳۸ف/۲۸۳۹ PIR
شابک : ۹۶۴-۳۴۱-۵۸۸-۰
رده دیویی : ۸۰۸.۰۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۱
تعداد صفحه : ۹۰
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۱

در اين كتاب ضمن بررسي ضرورت‌هاي تدريس انشا و سوء تعبيرهاي موجود در آموزش انشا در ايران محور نخست برنامه‌ي درسي انشا (استانداردها و اهداف آموزش انشاء) تشريح شده است. بر اين اساس ابتدا بر استانداردهاي آموزش انشا در برنامه‌ي درسي كشورهاي آمريكا، انگلستان و ايران اشاره گرديده و سپس با تحليل نتايج اين مقايسه؛ پيشنهادهايي براي رفع كاستي‌هاي موجود در برنامه‌ي درسي انشا در مدارس ايران عرضه شده است.