سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

آرتریوگرافی


با کمک آرتریوگرافی سیستم مرکزی و محیطی شریانی به‌وسیله همان تکنیک جلدی توسط رادیولژیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه کار اسکاندیناوی‌ها تکنیک‌های نور و رادیولژیک که در پنوموگرافی، آنژیوگرافی و میلوگرافی مورد استفاده قرار می‌گرفت. کامل شد و با تکامل شیوه‌های مزبور تشخیص دقیق و قطعی ضایعات سیستم مرکزی اعصاب میسر شد.
آرتریوگرافی در تشخیص تومورهای کلیوی سودمند واقع می‌شودو از این راه تشخیص قطعی کاسینوم کلیه در قبل و بعد از عمل میسر می‌شود.
به‌وسیله آرتریوگرافی وجود یا عدم وجود تومورها در نقاط بسیاری از بدن معلوم شده و تشخیص آنها فراهم می‌شود با استفاده روزافزون از اولتراسیون پزشکی هسته‌ای CT از ارزش آرتریوگرافی در مورد تشخیص تومورها کاسته شده با این حال هنوز آرتریوگرافی از اهمیتی خاص برخوردار است.
منبع : مطالب ارسال شده