شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

رحیم عباسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
آبرنگ‌ساز دوره زندیه و اوایل قاجار بود که در گرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگیرحیوانات و نقش جانوران سررشته داشت. از آثار وی: تصویر شتری در حال استیصال که به چنگ اژدهای قوی هیکلی دچار گشته و در حال جان کندن می‌باشد. و رقم نقاش چنین است: "رحیم عباسی رقم شد".
منبع : مطالب ارسالی