شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آمادگی برای مدرسه


آمادگی برای مدرسه
کودکان به مهارت هایی نیاز دارند تا آمادگی رفتن به مدرسه را داشته باشند. این مهارت ها چیزی جدای از توانایی گفتن نام، خواندن شعر و یا شمارش است. توانایی هایی را که کودک برای رفتن به مدرسه به آنها نیاز دارد عبارتند از:
▪ رعایت نوبت و توانایی شراکت.
▪ توانایی دنبال کردن مسیر و راهنمایی ها.
▪ تمرکز حواس.
▪ تمرین کنترل شخصی و توانایی کنترل احساسات.
▪ برخورداری از مهارت های ارتباطی خوب.
▪ توانایی گوش کردن به سخنان دیگران و مطرح کردن سؤال.
▪ استفاده از کلمات و قدرت کلام برای حل مشکلات به جای بکار بستن راهکارهای عملی.
▪ توانایی انجام امور به صورت مستقل و تیمی و گروهی.
▪ برخورداری از مهارت های اجتماعی (مطابق سن) و توانایی دوستیابی.
▪ داشتن اعتماد به نفس.

سعید سپهری
منبع : روزنامه سلامت