دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

بلجوهر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهارم و پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از چگونگی احوال و صورت صحیح نام او هیچ‌گونه اطلاعی در کتاب‌ها نیامده است. در "لغت‌فرس" از وی یادی شده و شعر او نقل شده است. از اوست:
تو همی گویی شعر تا فردا
بخشدت خواجه جامۀ فافا
منبع : مطالب ارسالی