شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

علم، دین و معنویت


علم، دین و معنویت
از نگاه دست اندركاران موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی انقلاب اسلامی در هزاره سوم میلادی كه عصر دانایی و اطلاعات نام گرفته است با چالشی بسیار بزرگ در عرصه اندیشه، نظریه پردازی و عمل روبه رو است. چالشی كه از زمان های بسیار دور شكل گرفته و آثار خود را بر تمام شئون فردی و اجتماعی برجای گذاشته و اندیشمندان اصلاح طلب و نواندیش را به چاره جویی واداشته است. انقلاب اسلامی در این مبارزه، از پشتوانه ای عظیم، فرهنگ بالنده و از همه مهمتر مكتبی مترقی برخوردار است كه رهروان و پیروان خویش را به تفكر، اندیشه ورزی و كسب دانش و تجربه از هر ملت و قومی تشویق و ترغیب می نماید و آنان را به «جدال احسن» فرامی خواند. دست اندركاران موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی به انگیزه ایجاد زمینه مناسب برای تعاطی افكار و عرضه و ترویج اندیشه، جامع نگری در كسب دانش و معارف بشری و تعمیق نگرش دانش پژوهان حق جو و در یك كلام، رشد و تعالی جامعه درصدد برآمدند با دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران مسائل فكری جامعه، كتاب هایی را در اختیار علاقه مندان قرار دهند.
علم، دین و معنویت عنوان كتاب جدیدی است كه از سوی موسسه یاد شده انتشار یافته است. موضوعاتی همچون عرفان در متن زندگی دكتر علی شیخ اسلامی، اخلاق و عرفان دكتر رضا اكبریان ، رابطه دین و عرفان دكتر احمد احمدی و سه نشست «علم، دین و معنویت در قرن ۲۱» از جمله سه مقاله منتشره در این كتاب ۲۱۸صفحه ای است. كتاب «علم، دین و معنویت» در تیراژ دو هزار نسخه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

محمود فاضلی
منبع : روزنامه شرق