دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

علی سیفی نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
غزل‌ها و قصاید مصنوع او مشهور بود. هدایت او را مداح سلطان تکش دانسته است و قصیده‌ای که از او در دست است در مدح شاه‌محمود است. که شاید شاه‌محمود پسر ارسلان خان محمد از پادشاهان آل افراسیاب است. سیفی هم مانند دیگر شاعران عهد خود به غزل رغبتی داشت و چند غزل از او در لباب‌الالباب" نقل شده است وی شاگرد فرید کاتب بود. گویند که وی کتابی حاوی "صدنامهٔ عاشقانه" تألیف کرده بود که مقبول فضلا افتاد.
منبع : مطالب ارسالی