پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ مهر ۱۳۸۶ ــ ۹ اکتبر ــ پیروزی انقلاب دکتر سون یات سن


۱۷ مهر ۱۳۸۶ ــ  ۹ اکتبر ــ پیروزی انقلاب دکتر سون یات سن
نهم اکتبر سالروز پیروزی انقلاب دکتر «سون یات سنSun Yat Sen » در چین است که در این روز در سال ۱۹۱۱ به نظام سلطنتی این کشور که در طول قرن نوزدهم قدرتهای غرب و نیز ژاپن از ضعف آن استفاده کرده و به مداخله عمیق در سرزمین چین پرداخته بودند پایان داد . دکتر سون به پدر جمهوریت چین معروف است. سون در سال ۱۸۶۶ به دنیا آمد و در ۱۲ مارس ۱۹۲۵در ۵۸ سالگی درگذشت. وی یک سوسیال دمکرات بود. اصول معروف، مهم و سه گانه دکتر سون از این قرارند:
۱- ناسیونالیسم ۲- دمکراسی ۳- تامین معاش، رفاه و نیازمندی های زندگانی برای همه که به تعبیری نوعی سوسیالیسم معتدل (میانه – ملایم) است. وی بدون رعایت این سه اصل پیشرفت سرفرازی و نیکبختی یک ملت را میسر و محقق نمی داند. بسیاری از متفکران عصرحاضر (قرون ۲۰ و ۲۱) این اصول را که خود دکتر سون وسیعا آنها را تعریف و اندیشمندان دیگر تفسیر کرده اند کلید حل مسائل هر ملت و رفاه آن می دانند.
پس از فوت دکتر سون، جانشینانش از هدفهای او دور شدند و دل به حمایت خارجی که دکتر سون برای طرد آنها، آن همه مبارزه کرده بود بستند که در سال ۱۹۴۹ از مائو شکست خوردند و به تایوان گریختند که هنوز درد سری برای چین هستند. مائو بسیاری از افکار دکتر سون را وارد نظام جمهوری سوسیالیستی چین کرده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز