چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ اردیبهشت ـ ۱۴ می ـ قتل پادشاه فرانسه


۲۴ اردیبهشت ـ ۱۴ می ـ قتل پادشاه فرانسه
۱۴ ماه مه سال ۱۶۱۰ هانری چهارم پادشاه وقت فرانسه كه فرمان «نانت» را با هدف پایان دادن به اختلافات مذهبی و جنگهای ناشی از آن امضاء كرده بود كه آن اختلافات به اروپا و به ویژه فرانسه آسیب فراوان وارد ساخته بود به دست یك كاتولیك متعصب به نام فرانسوا راویلاك ترور شد. هانری چهارم با امضای منشور «نانت» در فرانسه آزادی مذهب اعلام كرده بود و اتباع فرانسه مجبور به تحمل مذاهب اقلیت شده بودند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز