چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

نگاهی به داستان پردازی ملوانان انگلیسی


نگاهی به داستان پردازی ملوانان انگلیسی
معلوم نشد در فاصله پرواز بین فرودگاه تهران و لندن و ۴۸ساعت قرنطینه در یك پایگاه نظامی دورافتاده انگلیس چه بر سر ۱۵ملوان آزادشده انگلیسی آمد كه برخی از آنها با یك چرخش ۱۸۰ درجه ای درنقطه نظرات خود به بیان داستان هایی پرداختند كه حتی به عقل استادان داستانهای تخیلی نیز نمی رسید.
این افراد كه به خاطر میهمان نوازی خاص ایرانیان بالغ بر ۱۲روز در بهترین شرایط رفاهی به سر بردند و اوقات خود را با بازی شطرنج و تنیس روی میز گذراندند و در مقابل دوربین های تلویزیونی از شدت خوشی ادای كمدین معروف خودشان را در آورده بودند، معلوم نیست چه شد كه پس از بازگشت به انگلیس قبول كردند به همه حقایق و واقعیات پشت پا بزنند.
به مصداق ضرب المثل مشهور ایرانی كه «دروغگو كم حافظه نیز می شود» این ملوانان كه در خواب نیز نمی دیدند یك شبه این قدر مشهور و محبوب اربابان نظامی و غیرنظامی خود شوند، آنقدر برای رسیدن به آرزوها و آمال وعده داده شده عجله داشتند كه فراموش كردند در مقابل دیدگان نه تنها ملت ایران بلكه جهانیان با چه شور و شوقی از رفتار ایرانی ها قدردانی و بر خطا و اشتباه خود در ورود غیرقانونی به آبهای سرزمینی ایران معترف شده بودند.
مقامهای دولت «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس كه در موضوع ملوانان یاد شده در برابر حریف ایرانی خود باوجود هشدارهای متعدد به زانو درآمدند برای جبران این شكست سنگین به حربه ای متوسل شدند كه حتی صدای اعتراض نظامیان بازنشسته انگلیس را نیز درآورد.
این ۶ تن - كه بهتر است آنها را تاجران جعل حقایق نامید - با تعریف داستانهای تخیلی وجدان خود را زیر پا گذاشتند و قدم در تله دولتمردان زخم خورده انگلیس گذاشتند.
آشی كه دولت انگلیس برای این خیمه شب بازی پخته بود آنقدر شور بود كه هیچ شخصیت و رسانه معتبر حاضر نشد اعتبار وجودی خود را پای آن قربانی كند و تنها برخی نشریات مشهور به نشریات زرد كه اعتباری ندارند تا آن را از دست بدهند، تنها برای جنجال آفرینی و افزایش شمارگان خود به انعكاس داستانهای تخیلی این ۶ نفر پرداختند.
ازآنجا كه دولت بلر همه هست و نیست خود را برای تطهیر چهره مخدوش شده اش بكار گرفته بود حتی حاضر شد اعتبار قوانین بنیادی نظامی خود را به حراج بگذارد و وزارت دفاع را مجبور كند برخلاف رویه تاریخی فروش خاطرات نظامی را به رسانه ها آزاد اعلام نماید ! طبیعی بود كه بلر از این اقدام خود كه در اطلاعیه وزارت دفاع به عنوان استثناء از آن یاد شده بود نشر دروغ های این ۶ نفر را در حجم وسیعی از رسانه های داخلی و خارجی دنبال می كرد كه با توجه به استقبال سرد رسانه های معتبر طرفی از این اقدام خود نبست.
اعتراض نظامیان بازنشسته انگلیس به این اقدام وزارت دفاع و كشیده شدن این موضوع به محافل رسانه ای داخلی و خارجی و رو شدن دست سیاستمداران حرفه ای انگلیس كه حاضرند برای رسیدن به اهداف مقطعی خود اصول بنیادی و دیرین خود را زیرپا بگذارند، از فوری ترین پیامدهای این اقدام دولت بلر به شمار می رود.
درهر صورت، اقدام دولت انگلیس در به صحنه آوردن این نمایش خیمه شب بازی و واداشتن این ۶ نظامی آزاد شده به ایفای نقش موردنظر آنها، قبل از این كه به اهداف این دولت جامه عمل بپوشاند، سندی بر رسوایی آنها و تأیید حقانیت دولت و ملتی شد كه با اقتدار تمام از تمامیت ارضی خود دفاع وبر پایبندی بر اصول بنیادین انسانی واسلامی خود پای فشرده بود.
منبع : روزنامه ایران