جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


فرهنگ همراه پیشرو آریان‌پور: انگلیسی - فارسی


فرهنگ همراه پیشرو آریان‌پور: انگلیسی - فارسی
نویسنده : آریانپورکاشانی، منوچهر
شماره کنگره : ۴۳۶آ۲ف/ ۱۶۴۵ PE
شابک : ۹۶۴-۶۷۱۵-۵۶-۷
رده دیویی : ۴۲۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۵
تعداد صفحه : ۹۰۰
نوبت چاپ : ۴۸