دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

یاد بگیرید که ببخشید و عفو کنید


وقتی بچه بودم برادر بزرگتری داشتم که تقریباً به‌طور منظم نخستین سیزده سال زندگیم کتکم می‌زد. انزجاری از او به دل نداشتم تا این‌که در هیجده سالگی خانه را ترک کرد تا کشیش ژزوپیت بشود.
وقتی از خانه بیرون رفت، تازه زندگیم استقراری یافت که دیگران آن را بهنجار می‌خوانند. و شروع کردم به فراموش کردن همه آن مصائب اولیه، با هیولائی به‌نام برادر. امروزه آن را نفی و انکار می‌خوانیم. ولی به زندگیم ادامه دادم و این خیال را در خود پرواندم که کودکی شادمانه‌ئی داشتم. و الحق نیز که بیشترین بخش آن چنین بود.اما نمی‌توانید همه آن آزارهای کودکی را انباشته کنید و انتظار داشته باشید که خودشان به راه خود بروند. زمانی ـ در یکی از سطوح ـ باید به آنها بپردازید.سال‌ها بعد برای صحبت درباره رابطه‌ئی شغلی که آزارم می‌داد نزد مشاور رفتم و دست آخر دیدم که درباره برادرم حرف می‌زنم.ماه‌ها این جلسات مشاوره به درازا کشید تا انزجاری را که در طول آن سال‌ها با خود حمل کرده بودم بر ملا شود. وقتی سرانجام به میزان مصیبت پی‌بردم، یقین داشتم هرگز نخواهم توانست او را ببخشم.وقتی تماس با خشم خود را آغاز کردم، توانستم بفهمم چرا الگوهای معینی بارها و بارها در سراسر زندگیم تکرار شده بودند. و تدریجاً دریافتم که دست برنداشتن از آن خشم. مرا از پیشرفت واقعی بازداشته است. آن‌گاه متوجه شدم که به‌خاطر خودم باید برادرم را ببخشم و عفو کنم.باز هم چندین سال و چندین و چند ساعت تأمل خاموش به‌طول انجامید، تا سرانجام توانستم گوشی تلفن را بردارم و به برادرم تلفن کنم و مسأله را با او در میان بگذارم. از اعماق قلبم توانسته بودم او را محض همه آن سال‌های بدرفتاری ببخشایم.چندی از آن تلفن نگذشته بود که شروع به نقاشی کردم. چیزی که همیشه مشتاقش بودم و هیچ‌گاه نتوانسته بودم به آن بپردازم. همبستگی این دو امر چنان مستقیم بود که تردیدی ندارم که کلید عفو و بخشایش، آن را گشوده بود. یک ماه سرگرم بخشایش برادرم بودم و ماه بعد، سرگرم برداشت از گنجینه‌های درون.
از شما می‌خواهم که هم‌اکنون فهرستی از همه کسانی که خشم یا نفرت آنها را به دل دارید، تهیه کنید. آن‌گاه همین امروز عفو و بخشایش را تمرین کنید. شاید یک شبه نتوانید آنها را ببخشائید. شاید هم به‌تنهائی قادر به این‌کار نباشید. کتاب‌های بسیار درباره عفو و بخشایش وجود دارد. حتماً آنها را بخوانید. در صورت لزوم می‌توانید نزد مشاور بروید. در هر حال، آموختن عفو و بخشایش را آغاز کنید.به‌خاطر آورید که آموختن عفو و بخشایش به‌خاطر منفعت شخصی که در حقتان خطا کرده نیست، برای رهائی روح و جان خودتان است.
منبع : مطالب ارسال شده