چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

توسعهٔ آگاهی ناب مهمترین هدف خلقت


توسعهٔ آگاهی ناب مهمترین هدف خلقت
با حقایق هستی آشنا شوید و طعم شیرین درک مستقیم و شناخت بی‌واسطه را بچشید و واقعیت بودن در لحظات زندگی را تجربه کید.
مؤسسه ورزش‌های علمی شاهمیری مطابق با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های علوم نوین فیزیکی و متافیزیکی ”یوگا، ذن، مدی‌تیشن، خودهیپنوتیزم“ که شامل توسعهٔ آگاهی، مراقبهٔ متعالی، خلسه‌های تعالی‌بخش، رؤیابینی ارادی، راه‌یابی به جهان‌های ده‌گانه اثیری، عروج در بینهایت، تجربهٔ سکوت، قدرت نفوذ، سرعت انتقال، کسب اقتدارات شخصی و خلاقیت است. در نظر دارد تجربیات خود را در مقالات متعدد در اختیار علاقمندان به علوم نوین باطنی قرار دهد. بنابراین اولین مقالهٔ خود را براساس توسعهٔ آگاهی که یکی از اهداف بزرگ خلقت است تنظیم کرده و به خوانندگان عزیز تقدیم می‌دارد، اما قبل از اینکه به توسعهٔ آگاهی بپردازیم لازم است بحث کوتاهی دربارهٔ عوامل تشکیل‌دهندهٔ حیات که ارتباطی تنگاتنگ با توسعهٔ آگاهی دارد داشته باشیم.
● عوامل تشکیل‌دهنده حیات
همانطور که می‌دانیم خداوند قبل از آفرینش انسان، جهان را از چهار عنصر پیدا و یک عنصر ناپیدا آفرید و آن را به تمام محتویاتش در اختیار انسان قرار داد، این چهار عنصر که عبارت از هوا، آتش، آب و خاک بود از عنصر ناپیدای ”اتر“ یا ”اثیر“ شکل گرفتند. پس از خلقت عناصر، خداوند دو نیروی مثبت و منفی را که یکی مظهر استمرار و دوام و دیگری مظهر فروپاشی و انهدام بود در بطن آنها نهاد و یک نیروی تعالی‌بخش که مظهر تعادل و قوام بود میان آنها مستقر ساخت که این سه نیرو جان حیات عناصر نامیده می‌شدند. این سه نیرو در بعضی از مکاتب جوهر و چکیده عالم هستی نامیده می‌شوند که در قالب سه حرف مورد شناسائی قرار می‌گیرند.
در مکتب هند و این نیروها به شکل سه حرف مقدس ”اوم“ معرفی می‌شوند و پیروان این مکتب معتقدند که ”اوم“ اولین مظهر خلقت است که از اعماق ذرات هستی شنیده می‌شود. در اسلام نیز از این سه نیرو به‌عنوان ”الف، لام، میم“ که از رموزات قرآن است نام برده شده است. ”الف“ کلمهٔ ”الم“ نمایانگر نیروی وحدت و دوام است. لام نیروی کثرت و انهدام و میم نیروی تعادل و قوام. پس از استقرار این سه نیرو در کالبد عناصر پنجگانه، خداوند اقدام به آفرینش موالید سه‌گانه از جمله جماد و نبات و حیوان نمود و کنش و واکنش این سه نیرو از جماد به سوی نبات و حیوان افزایش یافت. پس از آفرینش و آمیزش عناصر پنجگانه و نیروی سه گانه و موالید سه گانه یعنی با درهم آمیختن ”یازده“ عامل تشکیل‌دهندهٔ حیات، کالبد هستی در جهان مادی به ظهور رسید و در سیر تکاملی خود قرار گرفت. از این جهت عده ”یازده“ کلیدی است که مفهوم کل کائنات را در خود نهفته دارد. این عدد در عرفان اسلامی مقدس‌ترین عدد به حساب می‌آید، چون عدد ”۱۱) در حروف ابجد به ”هو“ اطلاق می‌شود که اولین مظهور هویت حق را در قالب واژه معرفی می‌نماید و خداوند با این کلمه ”درب کنز مخفی“ خود را می‌گشاید و گنجینهٔ بی‌پایانش را در بازده آیه در سورهٔ ”حمد“ و ”اخلاص“ یعنی بزرگترین منظومهٔ خلقت آشکار می‌سازد و بلاغت و زیبائی کلام را به حد اعلاء خود می‌رساند.
دربارهٔ عدد ”یازده“ نظامی گنجوی می‌گوید:
از نقش تو معراج معانی
معراج تو نقل آسمانی
از هفت خزینه در گشوده
بر چهار گهر قدم نهاده
منظور از هفت خزینه هفت آیه از سوره مبارکه حمد است و چهار گهر، چهار آیه از سوره اخلاص که در مجموع ”یازده“ آیه می‌شود و ”۱۱“ عدد ”هو“ است که کل کائنات از وجود لایزال او است.
هُوَ الْاَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِ شَیِ عَلیم
بنابراین وقتی ذکر مقدس ”هو“ را می‌خوانیم بدین معنی خواهد بود که کل اجزاء عالم هستی را یاد کرده باشیم.
استاد سیدرضا شاهمیری
(مؤسس و پایه‌گذار مؤسسه ورزش‌های علمی شاهمیری)
منبع : ماهنامه طمطراق