پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

صیرفی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران مثنوی‌پرداز است که مثنوئی تحت عنوان "گلزار صفا"دربارۀ کاغذگری و رنگ‌آمیزی ، در حدود ۴۰۸ بیت ، در ۹۵۰ ق ، سروده است.
منبع : مطالب ارسالی