یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۳ آذر ـ ۲۴ نوامبر ـ مشوق روزنامه های تک موضوعی


۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ «پیتر كاكس Peter W. COX » روزنامه نگار آمریكایی پس از دهها سال تلاش برای قبولاندن نظر خود كه برخی روزنامه ها باید تك موضوعی شوند تا مردم تكلیف خود را بدانند در ۶۷ سالگی درگذشت.
كاكس كه قبلا سردبیر یك روزنامه بزرگ بود به این نتیجه رسیده بود كه روزنامه های تك موضوعی ( تخصصی ) بهتر می توانند در رشته خود به جامعه خدمت كنند ، مثلا روزنامه های ورزشی به ورزش، روزنامه های آموزش و پرورشی به بهبود كیفیت مدارس و روزنامه های پزشكی به پیشبرد این علم و مخاطبان ضمن خرید یك روزنامه عمومی، برحسب علاقه به موضوع خاص، روزنامه و یا روزنامه های مربوط را هم خریداری خواهند كرد كه وسیعا درباره یك موضوع مطلب می نویسند. كاكس می گفت كه روزنامه های تك موضوعی هم حق دارند مطالب دیگر را بنویسند، اما به اختصار. وی اعانات دولت و موسسات دیگر را تنها حق روزنامه های ( یومیه و یا هفته نامه ) تك موضوعی دانسته بود كه كمك به آموزش عمومی و رفع نیاز اعضای جامعه می كنند. هدف كاكس، «روزنامه تك موضوعی» بود نه مجلات تخصصی كه عمدتا ماهنامه هستند و از هجدهم رواج انتشار یافته اند. وی در اجرای این نظرات از سردبیری روزنامه عمومی دست كشید و یك روزنامه مختص به اخبار و مطالب محیط زیست برای خود تاسیس كرد. روزنامه او ، « مین تایمز » ، از سال ۱۹۷۸ منتشر شد و دارای مطالب فراوان در باره زندگی در محیط زیست از خانه و غذا تا آب و دارو و رانندگی و ... بوده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز