جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

کشش پهلو


کشش پهلو
ابتدا در وضعیت بی حرکت سمت راست قرار بگیرید ، دست را بالای سر برده و با دست راست خود کشش به سمت دیوار را ادامه دهید ( بشمارید ۱،۲،۳،۴) کمی خم شوید . این کشش را تا شماره ۵،۶،۷،۸ نگهدارید و سپس با شماره ۱،۲،۳،۴ دست راست را به سمت جلو و پایین ،‌ بدن گردانده و به حالت اولیه برگردید ( ۵،۶،۷،۸) این حرکت کششی را می توانید ۴ مرتبه با سمت راست بدن خود انجام دهید و سپس به وضعیت بی حرکت سمت چپ تغییر وضعیت دهید .
منبع : واحد مرکزی خبر