چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ سپتامبر ۲۰۰۴ ـ انتخابات تازه چه می گویند


انتخابات محلی سه ایالت آلمان و انتخابات پارلمانی قزاقستان در هفت روزی که به ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۴ ختم شد، علاوه بر نتایج معمولی، دو نتیجه دیگر را منعکس کرد . در آلمان ثابت کرد که ناسیونالیسم در هر شکل آن آلترناتیو هر ایسم دیگر است زیرا که مردم از اجرای قوانین و عدالت بین المللی مایوس شده و در هرجا که ببینند سوسیال دمکراسی هم درجا می زند بسراغ ناسیونالیسم می روند تا دست کم روی ملت خود حساب و بر پایه فرهنگ و سنن خویش عمل و مسائل مشترک را حل کنند که دیدیم در دو ایالت آلمان ، بسیاری از آنان به سوسیال دمکراتها و نیز کمونیستهای سابق پشت کردند و به نئو نازیها ( ناسیونالیستها) روی آوردند.
اعتراض گروه ۵۵ ( کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا) که سازمانی به منظور نظارت بر انتخابات کشورها به وجود آورده است انتخابات اخیر قزاقستان را مطابق استاندارد بین المللی ( کشور های عضو ) تشخیص نداد. این گروه ۳۳۰ ناظر به قزاقستان فرستاده بود. این انتقاد در حالی صورت می گیرد که اندیشمندان معروف کل وضعیت دمکراسی را به مفهومی که در ۱۵۰ سال اخیر جاری بوده و ستون اصلی آن انتخابات است زیر سئوال برده و گفته اند که تمرین تعاریف موجود از مسیر درست خارج شده و مردم که این مسئله را درک کرده اند هر دوره کمتر از دوره قبل در آن مشارکت می کنند و لذا مقامات ثابت می مانند و یا متناوبا جایشان عوض می شود و این وضعیت تفاوتی با دوران حکومتهای غیر انتخابی ندارد . بنابر این، تعاریف و تمرین دمکراسی باید دوباره نویسی شود و هر کشور و دست کم هر فرهنگ، خود بر دمکراسی که می خواهد اجرا کند تعریف بنویسد و لازم نیست که قوانین انتخابات در سطح جهان یکسان و به یک صورت اجرا شود.قوانین باید مطابق خواست و استعداد هر ملت باشد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز