شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

یدالله رویایی رویا


یدالله رویایی رویا
یدالله رویایی در سال ۱۳۱۰ دردامغان به دنیاآمد آموزش دبستانی و دبیرستانی خود را در زادگاهش به پایان رساند و سپس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد
و در همین رشته موفق به دریافت لیسانس گردید آنگاه در وزارت دارایی به کار پرداخت
نیز چندی در ادارات و مرکز دیگر از جمله تلویزیون ملی ایران به عنوان سرپرست امور مالی کار می کرد
او از موسسان شرکت انتشاراتی روزن بود
رویایی هم کنون در تهران به سر میبرد
● دفترهای شعر
▪ بر جاده های تهی کیهان ۱۳۴۰
▪ شعرهای دریای مروارید ۱۳۴۳
▪ دلتنگی ها روزن ۱۳۴۷
▪ از دوستت دارم روزن ۱۳۴۷
منبع : آوای آزاد