پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

سید عبدالکریم غیرت کرمانشاهی


جنسیت: مرد
نام پدر: سید عباس عرب
تولد و وفات: (۱۲۵۷ -۱۳۳۵) شمسی
محل تولد: ایران - همدان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
نسب وی به شرفاءِ مکه و حضرت امام حسن مجتبی (ع) می‌رسید. در هفت سالگی به کرمانشاه مهاجرت کرد و علوم ادبی را در مدارس قدیمه آموخت. در هفده سالگی به انجمن ادبی کرمانشاه پیوست. وی با موسیقی آشنا بود. غیرت در اوان پیدایش نهضت مشروطیت جزءِ آزادیخواهان این نهضت شد و برای روزنامه‌های "کرمانشاه" ، "بیستون" ، "غرب ایران" و "دانش و هنر" فعالیت کرد. وی عضو هیأت تحریریه "اخوت" نیز بود و در انواع خط به‌خصوص نستعلیق مهارت داشت. سرانجام در تهران بدرود حیات گفت و پیکر او به شهر قم انتقال یافت و در آن شهر مدفون گردید. از آثار وی: "دل‌نامه"؛ "مجنون‌نامه" ، شعر. فرزند او سید محمد سعید غیرت کلیه آثار پدر را تحت عنوان "کلیات آثار عبدالکریم غیرت کرمانشاهی" به چاپ رسانید.
منبع : مطالب ارسالی