شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

حسادت دیگران


مهم نیست که در چه شرایط و موقعیتی هستید، میلیون‌ها نفر حاضر هستند هر کاری انجام دهند تا موقعیت شما را داشته باشند. سعی کنید جنبه‌های مثبت زندگی خود را تحسین کنید. در نتیجه آرام‌تر خواهید شد.
منبع : مطالب ارسال شده