شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۹ اکتبر


● ۱۸۳۱: «کاپودیستریاسKapodistias» دیپلمات امپراتوری روسیه و متولد یونان که پس از اعلام استقلال این کشور از سلطه عثمانی، با سازش قدرتهای اروپایی رئیس کشور مستقل یونان شده بود به دست پسر و برادر مردی که به زندان افتاده بود در مدخل کلیسا به قتل رسید. وی نخستین رئیس کشور مستقل یونان پس از دو هزار سال بود. یونان از اواخر هزاره یکم پیش از میلاد تا اوایل قرن نوزدهم به ترتیب توسط مقدونی ها، رومی ها و عثمانی ها اداره می شد.
● ۱۹۴۰: لوفت وافه (نیروی هوایی آلمان) در یک حمله شبانه به لندن، کلیسای سن پال را بمباران کرد.
● ۱۹۴۷: برای نخستین بار میان یک هواپیمای در حال پرواز و یک اتومبیل در حال حرکت ارتباط تلفنی برقرار شد.
● ۱۹۴۴: مذاکرات ۹ روزه چرچیل با استالین در مسکو آغاز شد که فصلی از آن مربوط به سرنوشت ایران پس از جنگ جهانی دوم بود.
● ۱۹۶۱: انگلستان به استعمار خود بر سرزمین آفریقایی تانگانیکا پایان داد . این سرزمین بعدا با زنگبار متحد شد و جمهوری فدرال تانزانیا به وجود آمد.
● ۱۹۷۰: جمهوری خمرKhmer (کامبوج ) اعلام موجودیت کرد . قبلا این کشور سلطنتی و پیش از آن مستعمره فرانسه بود . کامبوج بعدا باز هم به نوعی سلطنتی باز گشت کرد.
● ۱۹۸۹: هفتاد هزار تن از اتباع آلمان شرقی در شهر لایپزیک دست به اعتراض زدند و خواهان آزاد شدن تاسیس احزاب و گروهها و انتشار نشریه مستقل و حرفه ای شدند و عدم رضایت خود از وجود یک حزب (حزب کمونیست) و دولتی بودن نشریات ابراز داشتند. این اعتراضها تا تامین وحدت آلمان ادامه یافته بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز