چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا


صنایع دستی


مهم‌ترین صنایع دستی ایلات و طوایف سیستان عبارت‌اند از : حصیرقالی، گلیم، خامه‌دوزی و سوزن‌دوزی. حصیربافی در سیستان رایج است. ماده اولیه حصیر، نی است. گلیم بافی و قالی بافی از صنایع دستی خاص سیستان است. سوزن‌‌‌دوزی نیز هر چند رونق گذشته را ندارد، ولی در برخی از روستاهای منطقه رواج دارد و محصولات تولیدی آن در بازارهای مراكز شهری بزرگ فروخته می‌شود.