دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


فلسفه و اسرار احکام


فلسفه و اسرار احکام
نویسنده : وحیدی، محمد
شماره کنگره : ۸ف۳و/۱/ ۱۸۵ BP
شابک : ۹۶۴-۹۵۲۸۹-۸-۹
رده دیویی : ۲۹۷.۳۴۲۰۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۷
تعداد صفحه : ۴۴۰
نوبت چاپ : ۲