یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

ثابتای کاشی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: واقعه‌نویس و شاعر
طبع او خالی از لطف نبوده و طرز او به شعرای هندوستان شبیه بوده است. وی مدتی در خدمت عباس‌قلی‌خان ، حاکم هرات ، واقعه‌نویس بوده است.
منبع : مطالب ارسالی