سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا


مناره سلجوق سمنان ، سمنان


این مناره كه در زمره زیباترین منارهای تاریخی دوره سلجوقی است، در گوشه شمال شرقی مسجد جامع سمنان و در كنار شبستان شرقی واقع شده و به منار مسجد جامع نیز معروف است.
ارتفاع منار كنونی از سطح قاعده 31/20 متر و از روی بام 25/75 متر است كه به علت وجود شبستان شرقی در پای منار 5/5 متری، ‌قسمت تحتانی آن دیده نمی‌شود. محیط مناره همجوار بام مسجد بیش از پنج متر است. در بالای تزئینات آجری زیبای منار، كتیبه‌ای به خط كوفی وجود دارد كه نام ابو حرب بختیار و تاریخ بنای منار بر آن نقش بسته است. تاج یا كلاهك منار كه به شكل هشت ضلعی است، دارای مقرنس‌های آجری با پشت بغل‌های كوچك كاشی‌كاری شده به رنگ فیروزه‌ای است. در اطراف مأذنه منار، نرده‌های مشبك چوبین زیبایی به رنگ سبز نصب شده است.
این مناره دارای 91 پله مارپیچ است كه تا اول مأذنه بالا می‌رود و فضای داخل آن از طریق چند منفذ كه از خارج نور می‌‌گیرد، روشن می‌شود.
عده‌ای از اهالی معتقدند این منار بنایی شوهریاب بوده است. دختران دم‌بخت به منار می‌رفتند و در هر پله یك قند می‌گذاشتند و در بالای منار نیز یك گردو می‌شكستند و معتقد بودند حاجتشان برآورده می‌شود.