دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

ابونصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۴۶۵) قمری
محل تولد: طوس
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
به آذربایجان رفت و مداح ابودلف شیبانی شد. او معاصر قطران تبریزی بود. وی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه‌سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری قوی‌طبع و باریک‌اندیش بود. و در انتخاب کلمات خوش‌آهنگ و ترکیبات مأنوس در بحر متقارب استاد بود. از آثار وی: "گرشاسب‌نامه" که شامل چهارهزار بیت و به تقلید شاهنامه بین سال‌های ۴۵۶ تا ۴۵۸ق به فرمان امیرابودلف ، پادشاه نخجوان و وزیر او سروده شده است ، "قصاید مناظره" چهار مناظره است به‌عنوان "مناظرهٔ آسمان و زمین" ، "مغ مسلمان" "نیزه و کمان" ، "شب و روز". این نوع ادبی از ابتکارات وی محسوب شده؛ "لغت فرس" را که قدیمی‌ترین فرهنگ موجود زبان فارسی است و برای اردشیربن دیلمسپار نجمی شاعر تألیف کرد. از کتاب "الابنیه عن حقایق الادویه" منصور هروی نسخه‌ای در دست است که به خط اسدی است.
منبع : مطالب ارسالی